Sommarjobb på BrimiBue

Er du glad i folk, travle arbeidsdagar og god mat? Da bør du søkje somarjobb på BrimiBue!

Vi treng sesonghjelp i butikken og restauranten vår, med moglegheit for jobb utover hausten!
Om det fristar å vera med i eit konsept i utvikling midt i Lom sentrum, send ein mail til tina@brimiland.no før 1.april.

 

Du bør vere:

- God i norsk og engelsk

- Serviceinnstilt og samarbeidsdyktig

- Takle ein hektisk kvardag

- Vera fleksibel ift. arbeidsoppgåver

- Helst vera over 18 år

 

Vi gler oss på ein ny sommar på BrimiBue!