Ledige stillinger - Våg å leve

Stillingsslepp Vågå, Lom og Sel

Har du det i deg?

Aktive stillingsutlysinger

PS: Søknadsfristene må dobbeltsjekkes på NAV sine sider

29
DES
Coop Ottadalen BA
Vaskehjelp for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2686 LOM

.

Vaskehjelp

Vi treng vaskehjelp ved vår avdeling i Vågå.

Stillingsnummer: 0510-2005-02-72 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 24.02.2005

29
DES
Coop Ottadalen BA
Medarbeidere (ferie) for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2686 LOM

.

Medarbeidere (ferie)

Vi treng ferievikarer på desse butikkane:

Coop Marked Lalm
Coop Mega Vågå
Coop Byggmix Vågå
Varehuset Lom
Coop Marked Bøverdalen
Coop Byggmix Lom
Bakeriet Lom
Coop Marked Skjåk
Coop Marked Bruvoll

Gjev opp i søknaden på kva for avdeling du helst vil arbeide på.

Send søknad med attestar og vitnemål.

Stillingsnummer: 0510-2005-02-74 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 24.02.2005

29
DES
Coop Ottadalen BA
Assisterande kontorleiar for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2686 LOM

Coop Ottadalen BA vart stifta 1. januar 1999 med ei nettoomsetning på kr. 140 mill. i 2004. Verksemda omfattar 8 butikkar og eit bakeri i kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Laget har om lag 70 tilsette og 3800 medlemar

Assisterande kontorleiar

Stillinga er ved vårt hovudkontor i Lom.

Viktige arbeidsoppgåver: Kontering av bilag. Utarbeiding av resultatregnskap og balanse.

Kvalifikasjoner: Relevant kompetanse innan regnskap. Kan arbeide sjølvstendig. Kunnskap til data. Fleksibilitet og evne til å "stå på". Stor arbeidskapasitet og samarbeidsevne. Utadvendt og serviceinstilt. God ordenssans.

Vi kan tilby: Stilling i solid handelsbedrift. Moglegheit for eigenutvikling.

Send skriftleg søknad med CV

Stillingsnummer: 0510-2005-05-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 20.05.2005

29
DES
Coop Marked Lalm
Ferievikarer (butikk) for Coop Marked Lalm

Coop Marked Lalm

2682 LALM

.

Ferievikarer (butikk)

Vi treng ferievikarer på desse butikkane: Coop Marked Lalm, Coop Mega Vågå, Coop Byggmix Vågå, Varehuset Lom, Coop Marked Bøverdalen, Coop Byggmix Lom, Bakeriet Lom, Coop Marked Skjåk, Coop Marked Bruvoll.

Gjev opp i søknaden kva for avdeling du helse vil arbeide på.

Send søknad med attestar og vitnemål

Stillingsnummer: 0510-2006-02-72 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 23.02.2006

29
DES
Coop Mega Vågå
Ferievikarer (butikk) for Coop Mega Vågå

Coop Mega Vågå

2684 VÅGÅ

.

Ferievikarer (butikk)

Vi treng ferievikarer på desse butikkane: Coop Marked Lalm, Coop Mega Vågå, Coop Byggmix Vågå, Varehuset Lom, Coop Marked Bøverdalen, Coop Byggmix Lom, Bakeriet Lom, Coop Marked Skjåk, Coop Marked Bruvoll.

Gjev opp i søknaden kva for avdeling du helse vil arbeide på.

Send søknad med attestar og vitnemål

Stillingsnummer: 0510-2006-02-73 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 23.02.2006

29
DES
Coop Byggmix Vågå
Ferievikarer (butikk) for Coop Byggmix Vågå

Coop Byggmix Vågå

2684 VÅGÅ

.

Ferievikarer (butikk)

Vi treng ferievikarer på desse butikkane: Coop Marked Lalm, Coop Mega Vågå, Coop Byggmix Vågå, Varehuset Lom, Coop Marked Bøverdalen, Coop Byggmix Lom, Bakeriet Lom, Coop Marked Skjåk, Coop Marked Bruvoll.

Gjev opp i søknaden kva for avdeling du helse vil arbeide på.

Send søknad med attestar og vitnemål

Stillingsnummer: 0510-2006-02-74 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 23.02.2006

29
DES
Coop Marked Bøverdalen
Ferievikarer (butikk) for Coop Marked Bøverdalen

Coop Marked Bøverdalen

2687 BØVERDALEN

.

Ferievikarer (butikk)

Vi treng ferievikarer på desse butikkane: Coop Marked Lalm, Coop Mega Vågå, Coop Byggmix Vågå, Varehuset Lom, Coop Marked Bøverdalen, Coop Byggmix Lom, Bakeriet Lom, Coop Marked Skjåk, Coop Marked Bruvoll.

Gjev opp i søknaden kva for avdeling du helse vil arbeide på.

Send søknad med attestar og vitnemål

Stillingsnummer: 0510-2006-02-76 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 23.02.2006

29
DES
Coop Ottadalen BA
Butikksjef for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2686 LOM

Coop Ottadalen BA vart stifta 1. januar 1999 med ei nettoomsetning på kr. 140 mill. i 2004. Verksemda omfattar 8 butikkar og eit bakeri i kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Laget har om lag 70 tilsette og 3800 medlemar

Butikksjef

.

Stillingsnummer: 0510-2006-12-27 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Gudbrandsdølen Dagningen
Annonsert: 09.12.2006

29
DES
Coop Ottadalen BA
Butikksjef for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2686 LOM

Coop Ottadalen BA vart stifta 1. januar 1999 med ei nettoomsetning på kr 137 mill. i 2005. Verksemda omfattar 8 butikkar og eit bakeri i kommunane Skjåk, Lom og Vågå. Laget har om lag 70 tilsette og 3800 medlemar.

Butikksjef

Butikksjef Coop Marked Lalm

Då vår butikksjef vil gå over i pensjonistenes rekker, søker vi hennes etterfølgjer.
Vi søker ein person med gode leiareigenskapar og ryddig framferd. Du må vera målretta og resultatorientert, like å omgå mennesker, vera idèrik, aktiv og salgsretta. God ordenssans. Du må ha evne til å stå på for å skape trivsel og økonomiske resultat i butikken. Dokumenterte resultat frå tilsvarande virksomheit vil bli tillagt stor vekt.
Arbeidsoppgåver:- leiing av avdelinga- personalleiing/personalplanlegging- økonomisk målstyring- oppfølging av sortiment, prisar og kalkylar- planlegging og oppfølging av aktivitetar- oppfølging av drift, konsept og budsjett
Lønn etter avtale.
Tiltreding mai 2007.

Send skriftlig søknad pr post eller via mail til disponent:joar.oyjordet@ottadalen.coop.no
.

Stillingsnummer: 0510-2007-01-56 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Gudbrandsdølen Dagningen
Annonsert: 18.01.2007

29
DES
COOP Elektro Vågå
Selger/butikkmedarbeider for COOP Elektro Vågå

COOP Elektro Vågå

2680 VÅGÅ

Coop Ottadalen BA vart stiftet 1. jan. -99 med nettoomsetning på 146,9 mill. i 2009. Laget har butikker i kommunene Skjåk, Lom og Vågå:
5 Coop Marked
2 Coop Mega
2 Coop Bygg Mix
2 Coop Elektro
1 Coop Sport
1 Manufaktur/ sko
1 Glass/ stentøy
1 Bakeri

Laget har 80 ansatte og vel 4000 medlemmer.

Selger/butikkmedarbeider

Vi søker etter selger/butikkmedarbeider til vår elektroavdeling i Vågå.

Vi ønsker oss en person som liker å arbeide med mennesker. Du er en ryddig person med godt humør, høy effektivitet og med god ordenssans. Gjerne med erfaring fra bransjen. Erfaring fra service/montering vektlegges også. Fordel med god kunnskap på data. Interesse for
produktene i bransjen er en forutsetning. Du må ha kremmerånd, like å arbeide i et hektisk miljø.

Arbeidsoppgaver vil være kundebehandling, montering av utstyr, utkjøring av varer m.m. Med rette kvalifikasjoner, kan andre oppgaver bli aktuelle, som servicearbeid på hvitevareverksted og dataverksted.

Vi tilbyr en utfordrende stilling i et aktivt miljø i en kjede som er i vekst. Konkurransedyktige betingelser i en stor og solid handelsbedrift.

Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å ta kontakt med daglig leder Rune Fossmo på tlf 992 11 639 - 952 79 109.

Søknad med CV og vitnemål sendest snarest og innen 31. mai 2010 til:
Coop Ottadalen BA, 2686 Lom, eller via mail til daglig
leder: rune.fossmo@ottadalen.coop.no

Stillingsnummer: 0552-2010-05-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Gudbrandsdølen Dagningen
Annonsert: 25.05.2010

29
DES
Coop Marked Bøverdalen og Coop Marked Bruvoll
Sommervikarer for Coop Marked Bøverdalen og Coop Marked Bruvoll

Coop Marked Bøverdalen og Coop Marked Bruvoll

2687 BØVERDALEN

.

Sommervikarer

Må helst være fylt 18 år.

Ta kontakt med Bøverdalen v/Bente på tlf. 992 11 655 eller Bruvoll v/Siv på tlf. 992 11 645.

Stillingsnummer: 0514-2010-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 10.06.2010

29
DES
Coop Ottadalen BA
Ferievikarer (butikk) for Coop Ottadalen BA

Coop Ottadalen BA

2687 BØVERDALEN

Coop Ottadalen BA vart stifta 1.jan. -99 med ei nettoomsetning på vel 142,2 mill i 2010. Verksemda har butikkar i kommunane Skjåk, Lom og Vågå: 5 Coop Marked, 2 Coop Mega, 2 Coop ByggMix, 2 Coop Elektro, 1 Coop Sport, 1 byoung, 1 Manufaktur/ sko, 1 Glass/steinty/ leiker. Laget har 80 tilsette og 4100 medlemar.

Ferievikarer (butikk)

Vi treng ferievikarer til våre butikker og avdelinger for sumaren 2011. Gjev opp i søknaden på kva for avdeling du helst vil arbeide på.

Søknad med vitnemål og attestar sendast snarast og innan 31.mars 2011 per post eller via mail til dagleg leiar: rune.fossmo@ottadalen.coop.no

Stillingsnummer: 0514-2011-03-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjuken
Annonsert: 17.03.2011

18
DES
Sel Kommune
Sykepleier, 75% fast for Sel Kommune

Sel Kommune

2676 HEIDAL

.

Sykepleier, 75% fast

Sel kommune med ca. 6000 innbyggere ligger midt i Gudbrandsdalen med kort avstand til landets flotteste og mest besøkte nasjonalparker og elver. Kommune- og regionsenteret Otta er et viktig samferdselsknutepunkt for vei og jernbane. Otta har bystatus. Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er lokalisert på Otta, og kommune er vertskommune for flere interkommunale tjenester. Kommunen har en betydelig reiselivs- og opplevelsesnæring med utgangspunkt i Rondane, Heidal og Sjoa elv.

St.id. 1870

75% fast stilling som sykepleier , ledig fra 01.02.18. Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg.

Arbeidssted: Bokollektivet på Heidalstun Bo- og servicesenter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert som sykepleier
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper:
 • Evne til å samarbeide med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Andre stillinger kan bli ledige ved intern rokkering.

Kontaktperson: virksomhetsleder Svein Helge Synstnes, tlf. 41568494

Søknadsskjema:

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: 12.12.2017

Arbeidsgiver: Sel Kommune

Hentet fra: www.sel.kommune.no

Se annonse

Stillingsnummer: 0517-2017-12-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl

19
DES
Lom kommune
Ledig vikariat - lærarstilling i Lom kommune, vaksenopplæringa for Lom kommune

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686 LOM
Telefon: 61 21 73 00
E-post: post@lom.kommune.no Web: www.lom.kommune.no

Lom kommune ligg i Ottadalen i Oppland fylke og grensar i nord til Skjåk og Lesja, i aust til Vågå, i sør til Vang, og i vest til Luster i Sogn og Fjordane. Kommunen har sine noverande grenser frå 1866, då Skjåk vart skilt ut som eigen kommune.

Administrerande senter i kommunen er Fossbergom, òg kalla fjellbygda Lom. 

Lik Lom kommune på facebook!

Ledig vikariat - lærarstilling i Lom kommune, vaksenopplæringa

Frå 1.1.18 og ut skuleåret 17/18 er det ledig 100%

vikariat i Norskopplæringa og grunnskulen for vaksne framandspråklege.

Fagynskje: norsk og engelsk. Personlege eigenskap blir vektlagt.

Nærare informasjon om stillingane får du hjå Lom Vaksenopplæring v/ leiar Maria Evensen Mehammer Tlf: 47607091. E-post: maria.e.mehammer@lom.kommune.no

Her finn du elektronisk søknadsskjema(LENKE)

SØKNADSFRIST: 18. desember 2017  

Krav til kompetanse

 • Utdanning Pedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
Stillingsnummer: 0513-2017-12-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

21
DES
Hindsæter Fjellhotell
Renhold/husøkonom for Hindsæter Fjellhotell

Hindsæter Fjellhotell

Sjodalsvn 1549
2683 TESSANDEN
E-post: post@hindseter.no Web: www.hindseter.no

Hindsæter er et historisk, lite tømmerhotell fra 1898 midt i naturen i Jotunheimen, langs Nasjonal Turistvei Valdresflya, 900 meter over havet.

Arbeidssted: Jotunheimen, Oppland fylke, Norge

Renhold/husøkonom

For vintersesongen fra 1. februar til 1. mars søker vi en person med hovedoppgavene renhold av gjesterom og fellesareal, ansvar for opplæring av sesongansatte, ansvar for organisering av rom-renhold. Engasjementet kan gå forlenges til over sommersesongen 2018 og kan også gå over i en fast jobb hvis alt klaffer.

Krav for jobben: Erfaring fra renhold i lignende bedrifter er av fordel. Personen må kunne snakke engelsk og helst et skandinavisk språk.

Lønn: Lønn på timebasis, etter avtale og kvalifikasjoner.

Bolig: Enkel innlosjering på stedet, alt. hjelp med å finne noe i nærheten

Søknad: Send en søknad med CV, bilde og referanser pr. epost

Søknadsfrist: 31. desember 2017

Startdato: 1.2.2018

For mer informasjon: Se vår hjemmeside eller send oss en epost

Stillingsnummer: 0515-2017-12-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Fra Eures

21
DES
Sykehuset Innlandet HF
Lege i spesialisering - DPS LHMR POLIKLINIKK OTTA for Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF

2381 BRUMUNDDAL

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Lege i spesialisering - DPS LHMR POLIKLINIKK OTTA


DPS Lillehammer har ansvaret for de allmenpsykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen, med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet. DPS Lillehammer består av Poliklinikk Lillehammer og Poliklinikk Otta. Døgnenhet Lillehammer og Døgnenhet Otta. Det er eget rusmiddelteam og akuttambulant team.
Poliklinikk Otta ligger sentralt i Otta sentrum, med kort avstand til tog/buss. Poliklinikk Otta har ansvaret for de 6 kommunene i Nord Gudbrandsdalen med om lag 19 000 innbyggere i opptaksområdet. Vi har for tiden 4 stillinger for psykologspesialist/ psykolog, 1,2 overlegestillinger og 1 stilling for lege i spesialisering. Det er 4 stillinger for spesialsykepleier, 2 stillinger for klinisk sosionom/ sosionom og en stilling for spesialfysioterapeut. To av stillingene er knyttet til rusmiddelteamet.

DPS Lillehammer er godkjent for 2 års tjeneste for LIS med tjensteområdene:
- Almennpsykiatrisk poliklinikk ved Poliklinikk Lillehammer og Poliklinikk Otta
- Fordypningstjeneste "korttidsintervensjon døgn" ved Døgnenhet Lillehammer
- Rehabiliteringstjeneste ved Døgnenhet Otta
Det er søkt om 3 års godkjenning for tellende tjeneste for LIS.
.
Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet.
 • Det er felles undervisningsprogram for leger under spesialisering i regionen.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige Egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Stabile, trygge og erfarne kollegaer med høy kompetanse. Godt arbeidsmiljø og trivsel skårer høyt.
 • Faglig utvikling og systematisk kompetanseheving blir prioritert.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Deltagelse i vaktordning.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet med tjeneste på Lillehammer, Otta, Gjøvik, Reinsvoll, Hadeland, Valdres, Hamar, Ottestad, Elverum, Kongsvinger og Tynset.

Kontaktinformasjon

Edel Holen, Enhetsleder, 95070269
Unni Bratlien, Avdelingsoverlege, 92414946

Arbeidssted


 Brumunddal

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3634157680
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.12.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3634157680&company_id=1880068268&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0412-2017-12-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

25
DES
Accountor Otta
Autorisert regnskapsfører for Accountor Otta

Accountor Otta

2670 OTTA

Accountor Otta er et lokalt eid og styrt kontor som er medlem i Nord-Europas største kjede innen økonomi- og rådgivingstjenester. I Norge har vi rundt 70 kontorsteder. Størrelse har betydning, for vi skal være nær kundene våre og investere i deres fremtid.

Det er viktig for oss at du trives på jobben. Accountor Otta består av 14 dedikerte medarbeidere med toppscore på medarbeidertilfredshet, og høy kompetanse både faglig og på IT-systemer. Vi skal være best på fremtidsrettede løsninger som legger til rette for at våre kunder kan bruke minst mulig tid på regnskap, mest mulig tid på sin virksomhet, og samtidig få best mulig innsikt i tallene og utviklingen i sin bedrift. Interesse og kjennskap til skybaserte løsninger og ulike ERP-systemer, automatisering av dokumentflyt og andre nettbaserte løsninger er foretrukket. Erfaring og faglig dyktighet er viktig, men vel så viktig er dine personlige egenskaper og arbeidsglede.

Autorisert regnskapsfører primærnæring¿ Accountor Otta

Ønsker du å være med på å utvikle næringslivet i Nord-Gudbrandsdal? Ser du etter en stilling der du kan utvikle deg ¿ og en arbeidsgiver som kan løfte deg videre? Ønsker du å jobbe i lag med hyggelige og høyt kompetente kollegaer på Otta

Autorisert regnskapsfører

DU har:
- Høyskoleutdanning innen økonomi
- Lidenskap for tall, og erfaring innen regnskap og årsoppgjørsarbeid for primærnæring
- Kompetanse eller kjennskap til Duett
- Interesse for faglig og systemteknisk utvikling
- Forståelse for helheten i regnskapet og evne til å formidle dette gjennom rådgivning
- Evner å dele kunnskap med resten av teamet slik at vi sammen blir bedre
- Evner å stå på i travle perioder, samt jobber selvstendig og strukturert
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Ønske om å gi kunden det lille ekstra

Vi kan tilby:
- Interessante og utfordrende oppgaver
- Moderne løsninger til våre kunder og dermed en mer spennende jobb for våre medarbeidere
- En jobb hvor du aldri blir utlært
- Et godt miljø faglig og sosialt
- Fleksibel arbeidstid og frihet under ansvar
- Muligheter for ekstra ansvar for riktig kandidat
- Gode utviklingsmuligheter
Søknadsfrist: Snarest (søknader blir vurdert fortløpende).

Spørsmål? Ring daglig leder Linda Svendsen på telefon 920 93 580 eller send mail til linda.svendsen@accountor.no

For mer informasjon om Accountor, se www.accountor.no

Link til stillingen denne siden.

Link til søknadsskjema denne siden.

Stillingsnummer: 0517-2017-12-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter

25
DES
Lemminkäinen Norge AS
Vi trenger stolte asfaltarbeidere i hele landet til 2018 sesongen! for Lemminkäinen Norge AS

Lemminkäinen Norge AS

0663 OSLO

.

Vi trenger stolte asfaltarbeidere i hele landet til 2018 sesongen!

Lemminkäinen Norge As er et betydelig selskap innen infrastrukturmarkedet og en av landets ledende asfaltleverandører. Vi påtar oss oppdrag over hele landet innenfor asfalt, pukk og grus og anlegg herunder tunnel og konstruksjoner i fjell. Vi er 550 medarbeidere og produserer alle typer asfaltprodukter og har stasjonære og mobile produksjonsanlegg.

En god veistandard er viktig for Norge og nå søker vi både dyktige enkeltpersoner og erfarne lag som er villige til å stå på og levere høy kvalitet til våre kunder.

Du vil bli en del av stort fagmiljø som elsker å være ute vår, sommer og høst. Vi legger asfalt i hele landet og sammen med kollegaene dine blir du med på å gjøre en av landets største asfaltentreprenører enda bedre.

Sammen skal vi sørge for at navnet vårt forbindes med høy fagkunnskap, kvalitet, effektivitet og ikke minst arbeidsglede og stolthet for faget.

Om jobben

 • Asfaltoppdragene utføres i ulike deler av landet.
 • Arbeidet involverer maskinkjøring og daglig vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Et godt resultat er avhengig av god logistikk og kvalitet i alle ledd -- derfor må du være en god lagspiller samtidig som du tar ansvar for din rolle i laget.
 • Oppstart etter avtale våren 2018

Hvem er du
 • Du har erfaring fra asfalt eller annet relevant arbeid på veien
 • Du liker fysisk arbeid utendørs og er villig til å flytte mellom ulike arbeidssteder
 • Det er en fordel om du har fagbrev som asfaltør
 • Førerkort i klasse BE -- eventuelt også klasse CE og D1E
 • Maskinførerbevis er en fordel
 • Du behersker norsk språk både muntlig og skriftlig
 • Du setter helse, miljø og sikkerhet høyest

Søknadsfrist: 31. desember 2017

Vi oppfordrer deg til å oppgi hvor du primært ønsker å være tilknyttet: Otta - Elverum - Tønsberg - Renningåsen - Grenland - Ravnberget - Karmøy - Bergen - Harstad - Tromsø - Finnmark

Søknadsfrist: 31.12.2017

Arbeidsgiver: Lemminkäinen Norge AS

Sted: Oslo

Bransjer: Bygg og anlegg,Drift og vedlikeholdstjenester

Hentet fra: FINN

Se annonse

Stillingsnummer: 0316-2017-12-294 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Finn

28
DES
Felleskjøpet
Vi søker etter en serviceinnstilt butikkselger til vår avdeling på Otta - Felleskjøpet for Felleskjøpet

Felleskjøpet

2670 OTTA

Felleskjøpet er bondens partner. Vi er Norges ledende og nyskapende leverandør av varer, tjenester og teknologi til landbruket, park & anlegg, og produkter til privatpersoner. En av våre ambisjoner er å skape Nordens beste faghandelsvirksomhet basert på det bonden kan. Vår kunnskap sikrer et rent norsk landbruk med kvalitetsprodukter!  

Vi kan by på spennende arbeidsoppgaver. Alle som jobber hos oss får bruke sin kompetanse, og vil utvikle seg både faglig og personlig. Sammen skal vi jobbe for å sikre en bærekraftig matproduksjon i Norge - i dag og i fremtiden.

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 15,1 milliarder og 3150 ansatte. Vi er et nordisk konsern med over 200 butikker, 12 fabrikker, 42 kornmottak og 40 verksteder. Vi har flere fagstaber i distriktene, og det nye og moderne hovedkontoret ligger på Lillestrøm utenfor Oslo. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av 44 000 bønder.

Felleskjøpet trenger mennesker som vil noe mer, og som har det ekstra engasjementet. Bli med oss i det grønne skiftet. Dyrk mulighetene.

Vi søker etter en serviceinnstilt butikkselger til vår avdeling på Otta - Felleskjøpet

Vi søker etter deg som liker å jobbe med salg, til stilling som butikkselger ved vår avdeling på Otta.

Se presentasjon av Felleskjøpet Agri og møt våre ansatte!


Arbeidsoppgaver

 • salg og kundebehandling
 • varepåfylling
 • lagerarbeid

Kvalifikasjoner

 • ønskelig med landbruksfaglig bakgrunn
 • relevant erfaring fra salg og kundebehandling
 • fordel med god kjennskap til norsk landbruk og landbruksnæring
 • sertifikat B (personbil)
 • sertifikat T4 (motvekst-truck)

Personlige Egenskaper

 • du er serviceinnstilt og har kundene i fokus
 • du tar ansvar og har "stå-på-vilje" i hektiske perioder/sesong
 • du er engasjert og positiv

Vi tilbyr

 • en mulighet til å bidra til bærekraftig norsk matproduksjon
 • spennende arbeidsoppgaver i et selskap i utvikling
 • utvikling av egen kompetanse i et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger

  Kun elektroniske søknader via vårt rekrutteringsverktøy vil behandles (klikk på "søk på stillingen" på denne siden). Husk å legge ved relevante vedlegg.

Kontaktinformasjon

Odd Ivar Ulsanden, Butikksjef, (+47) 911 41 307

Arbeidssted


 Otta

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Felleskjøpet

Ref. nr.:3651785153
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 02.01.2018


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3651785153&company_id=3046911975&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0517-2017-12-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

På jobbjakt?

Ta gjerne kontakt med oss viss du er på jakt etter jobb i Vågå, Lom eller Otta. Vi er stadig i kontakt med verksemder som treng ulike typar folk, difor er det kjekt for oss å vite om aktuelle kandidatar. Send oss ein e-post eller ring for ei samtale om moglegeheiter i Vågå og omland!
Send epost

Treng du folk?

Driv du verksemd i Vågå, og treng fleire folk på laget? Vi kan gjerne hjelp deg med å synleggjere dei ledige stillingane dine - og tipse aktuelle kandidatar som vi kjenner til.
Send epost

Gründer i Vågå

Her innst i oljeskyggen treng du ikkje frykte nedskjæring og utflagging: I blomstrande Vågå finns knapt nok arbeidslause – og vi legg meir enn gjerne til rette om du vil starte opp for deg sjølv. Nystarta gründerkollektiv i kraftig vekst med masse kreativ spisskompetanse er på plass, og til våren opnar veksthus for produksjonsverksemder i oppstartsfasa opnar til våren.
Send epost

Har du kompetansa så finn Veksthuset jobben.

Veksthuset Rekruttering på Otta har til ei kvar tid ledige stillingar så sant rette kompetansa melder seg. Veksthuset headhunter og kandidatar til stillingar som ikkje blir lyst ut, og er stadig i kontakt med med både arbeidsgivarar og folk på utkikk etter jobb i samband med flytting til dalen. Sjekk www.vhr.no og ta kontakt.