Kart i Vågå- Våg å leve

Kart frå Vågå

På denne sida finn du handteikna kart over Vågåmo, samt turkart frå populære turdestinasjoner i Vågå, Jotunheimen.


Sentrumskart:

Vågåmo sentrum

Vågåmo

Vågåmo sentrumskart

Namnet Vågå kan kome frå norrøne vega som betyr reise. Området ligg i ei aust-vestlig rute som er nemnt i Heimskringla. Det norrøne ordet kan også vere avleda frå Vaga, akkusativ- og dativform av Vagi, som var utgangspunktet for namnet Vågåvatn.

Vågå har grense mot 7 andre kommunar: Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Øystre Slidre, Vang og Lom. Totalt er kommunens areal på 1.330km2. Ca tre firedeler av arealet ligg høgare enn 900 moh. Sør i kommunen ligg Jotunheimen nasjonalpark, med Gjende og Besseggen som ikon i norsk natur. Besseggen vart kåra av National Geographic som ein av verdas 20 beste fjellvandringar.

Vågå er kulturbygda, med rike tradisjonar innan song, dans og folkemusikk, og har fostra mange kjende både utøvarar og komponistar. Ljoset i Vågå er også unikt og har alltid trekt til seg kunstnarar. Både målarar og fotografar har forelska seg i Vågå.

Likeeins er Vågå ein attraktiv stad for luftsportentusiastar. Riksanlegget for hang- og paragliding er naturlegvis lokalisert her.

I Vågå kan du leve det gode liv.

Jutulheimen

Jutulheimen

Jutulheimen Bygdamuseum er eit friluftsmuseum som ligg fritt og høgt til innunder Prestberget i Vågå med fint utsyn over Vågåmo. I Jutulheimen Bygdemuseum er det samla ti bygningar frå 1700- og 1800-talet som tidlegare var i bruk på ulike gardar i Vågå. Bygdemuseet har utstillingar om mellom anna tidleg jordbruk i Vågå og om Jo Gjende. Jutulheimen har lokale for arrangement som bryllaup, slektsstemner og barnedåp. Både tilstellingar og omvising kan avtalast også utanom vanlege opningstider.

Moajordet

Aktivitetsparken

Aktivitetsparken

Aktivitetsområdet som går over Moajordet og Søre Bu-jordet er opparbeidd av Vågå kommune, med støtte frå Oppland fylkeskommune. Området skal vere eit friareal for alle aldersgrupper og er tilrettelagt for uorganisert aktivitet. VillaParken er namnet på ein del av aktivitetsområdet og vart etablert i 2013. Det består av ei BMX-bane og ein skatepark. André og Kjetil Villa har vore pådrivarar for at barn og unge i Vågå skal ha ein aktivitetspark i Mo’om, og dei bidrog sterkt til at VillaParken vart ein realitet.

Kyrkja i Vågå

Kyrkja & sentrum

Kyrkja/sentrum

Her i Vågåmo sentrum finn ein både handelsstand med fleire bedrifter, samt ei stavkyrkje. Sjå meir om bedriftane på bedriftsoversikta.

Vågå kyrkje blir av og til rekna som ei «moderne» stavkyrkje fra 1600-tallet, men er vel egentleg ikkje det. Kyrkja står i Vågåmo og vart bygd i 1625–1627, truleg av materialar fra ei tidligere stavkyrkje på same staden. Dei eldste delane kan stamme frå tidleg på 1100-tallet. Preikestolen er særs fargerik


Gå i fotspora til Edvard Munch og farsslekta hans. Du kan gå den populære Munch-vandringa i Vågå, som begynner der du ser ikonet på kartet. Les meir på munchivaga.no/

Edvard Munch er ein målar av verdsformat og truleg den mest kjende kunstnaren Noreg har hatt. Han var både anerkjend og omdiskutert i si samtid, og mange oppfatta han som sjølvoppteken, sky og sentrert om seg sjølv og sin eigen kunst.

På Munch-vandring i Vågå vil du oppdage at han hadde fleire sider. Edvard Munch var oppteken av korleis nedarva genar formar oss som personar. Sidan farsslekta til Munch budde i Vågå i fleire generasjonar, vandra han hit som ung mann for å søkje opp røtene sine. Han hadde ofte Vågå i tankane, og bevarte eit nært forhold til Vågå heile livet gjennom fleire besøk.

Håndtegna kart over Prestgarden Ullinsvin i Vågå

Prestgarden

Prestgarden

Prestegardshagen på Ullinsvin i Vågå vart planlagt ca. 1745 av presten Johan Storm - tippoldefar til kunstnaren Edvard Munch. Vågå kommune jobbar for at Ullinsvin skal bli eit kunst-, kultur- og kompetansesenter.

Turkart: