Ledige stillinger i Norddalen

Registrer stilling

SE

NAV


SE

NAV

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Stillingssleppet 2018 for Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

SE

NAV

Sykehuset Innlandet HF
Mobilt prehospitalt team - Ambulansetjenesten område Gudbrandsdalen for Sykehuset Innlandet HF

SE

NAV

Sel kommune
Ledige stillinger ved Sel Sjukeheim for Sel kommune

SE

NAV

EIENDOMSDRIFT SEL KOMMUNE
Renholder, 25% fast stilling for EIENDOMSDRIFT SEL KOMMUNE

SE

NAV

Sel kommune
Ledige stillinger for helsefagarbeider/omsorgsarbeider ved Hjemmetjenesten, Otta for Sel kommune

SE

NAV

Sel kommune
Sykepleiere og helsefagarbeider ved NGLMS, faste stillinger og vikariat for Sel kommune

SE

NAV

Sel kommune
Sykepleiere og helsefagarbeider ved NGLMS, faste stillinger og vikariat for Sel kommune

SE

NAV

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Stillingssleppet 2018 for Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

SE

NAV

Sel kommune
Byggesaksbehandler/kontroll-/tilsynsingeniør, 100% fast stilling for Sel kommune

SE

NAV

LOM KOMMUNE ALMINNELEG HELSEVERN
Interkommunal kommunepsykolog for LOM KOMMUNE ALMINNELEG HELSEVERN

SE

NAV

Norges Fjellstyresamband
Ledig 100 % fast stilling som dagleg leiar/fjelloppsyn i Lom fjellstyre for Norges Fjellstyresamband

SE

NAV

Tannhelsetjenesten (Oppland Fylkeskommune)
Tannklinikken Vågå - Tannlege for Tannhelsetjenesten (Oppland Fylkeskommune)

SE

NAV

OTTADALEN ELEKTRO AS
Elektriker i Vågå - fast ansettelse for OTTADALEN ELEKTRO AS

SE

NAV

Vågan kommune
Pedagog 2,5 stilling - Svolvær skole for Vågan kommune

SE

NAV

Vågå sokn
Organist i 80% fast stilling i Vågå sokn for Vågå sokn

SE

NAV

SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS
Rådgiver/prosjektleder for SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK AS

SE

NAV

Helsesenteret i Vågå
Bioingeniør ved Vågå helsesenter for Helsesenteret i Vågå

SE

NAV

VÅGÅ KOMMUNE HEIMETENESTENE
Sjukepleiarar i heimetenesta (50% og 100%) for VÅGÅ KOMMUNE HEIMETENESTENE

SE

NAV

Vågåheimen
Helsefagarbeidar ved Vågåheimen for Vågåheimen

SE

NAV

Vågåheimen
Sjukepleiar ved Vågåheimen - 50% fast for Vågåheimen

SE

NAV

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal
Stillingssleppet 2018 for Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

SE

NAV

OTTADALEN ANLEGG AS
Spennende lederstilling i Vågå for OTTADALEN ANLEGG AS

SE

NAV

Norsk Scania AS Otta
Mekaniker tunge kjøretøy for Norsk Scania AS Otta